Over deze website

Privacy statement en disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Markaid kunnen geen rechten ontleend worden.

Privacy Statement

**Doeleinden verwerking
**Markaid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens om contact op te nemen met bezoekers van deze website, wanneer zij contact zoeken met Markaid door de contactformulieren op deze website in te vullen.

**Wettelijke grondslag verwerking
**Markaid verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

**Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
**Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan Markaid.

**Categorie├źn en bron(nen) persoonsgegevens
**Markaid kan persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) op de website verkrijgen:

  • Contactformulier: Voornaam, Achternaam, E-mailadres (verplicht), Bericht (optioneel)

**Ontvangers persoonsgegevens
**Markaid zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

**Bewaartermijn persoonsgegevens
**Uw persoonsgegevens zullen door Markaid worden bewaard voor een duur van vier weken na einde contact ├│f 4 weken na afsluiting van een lopende sollicitatieprocedure, tenzij u op een formulier expliciet en vrijwillig toestemming geeft om uw persoonsgegevens op te slaan in ons klantmanagementsysteem. In dat geval mag Markaid de persoonsgegevens langer opslaan met uw expliciete toestemming.

**Rechten betrokkenen
**U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Markaid te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Markaid verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

**Contactgegevens
**Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Markaid doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email (info@markaid.nl) of per post (zie contactpagina) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail of brief te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

**Klachten
**Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Markaid, neem dan contact op met Markaid. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Disclaimer

Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar onze website.

Copyright

Markaid behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Markaid is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Geen cookiebalk op deze website

Vanuit ons MVO-oogpunt respecteren wij de privacy van persoonsgegevens. Wij slaan dus geen privacy gevoelige informatie op. Op deze website worden cookies alleen gebruikt voor analyse en verbetering van het gebruik van de website.

We hebben Google Analytics opgezet in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om hieraan te voldoen, hebben we een Verwerkersovereenkomst met Google. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, dus er is geen voorafgaande toestemming vereist voor het gebruik van deze cookies. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wordt het delen van gegevens binnen Google Analytics uitgeschakeld en gebruiken wij geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.